Tufted nokat rahatlaýjy toplumy

  • Tufted nokat teselli beriji toplum, 3 bölek (1 quakard rahatlandyryjy, 2 ýassyk)

    Tufted nokat teselli beriji toplum, 3 bölek (1 quakard rahatlandyryjy, 2 ýassyk)

    [Cute Tufted Dokma] Her bir çyzylan nokat, owadan görnüşi we ajaýyp hilini üpjün etmek üçin elde ýasalan, size gözelligiň wizual lezzetini berýär.Köşeşdirijiniň ýokarsyndaky ak bezegli çukurlar, otagyňyza owadan görünmek üçin polka nokatlaryna meňzeýär.Bu süýji toplum bilen gyzyklanmagyňyz mümkin diýip hasaplaýarys.Bitarap reňk ony dürli gyzykly ýassyklar bilen aňsatlyk bilen açmaga mümkinçilik berýär.“Andency Cute Tufted Comfortter” jaýyňyzy bezemek üçin ajaýyp wariant bolar.