Bohem ýatagy

 • Birleşdirilen düşek

  Birleşdirilen düşek

  Bir haltajykda çal reňkli düşek

  Bu element hakda

  【Ultra ýumşak we ýeňil】: gülgüne rahatlaýjy toplum 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasaldy.Has inçe düşek rahatlandyryjy, ýylylygy üpjün edip biljek we asla gitmek islemeýän buludyň içine dolanmak duýgusyny döredip bilýän ýeňil we has ýeňil bolýar.

  【Täze üçburçluk geometrik stili】: Açyk reňkleri we nagyşlary bilen adaty boho rahatlandyryjydan tapawutlylykda, ýönekeý ak reňkli çal reňk, özboluşlylygy we şahsyýetiňizi saklamak bilen tendensiýany dowam etdirmäge mümkinçilik berýän ýönekeýligi aňladýar.

  Quis Ajaýyp ussatlyk we ykdysady taýdan tersine】: LUCKYBULL çal şa aýal rahatlandyryjy ajaýyp tikiş tehnologiýasyny we iki tarapda birmeňzeş sim usulyny ulanýar, bu süýümiň doldurylmagynyň öňüni alýar we şol bir wagtyň özünde tersine öwrüler.Iki gezek ulanylanda tersine birini alyp bilersiňiz we çydamly material ýuwlandan soň solmaz we gysylmaz, uzak ýyllap ulanmaga mümkinçilik berer.

  Com Köşeşdiriji goýmak üçin goşmaça burç aýlawlary】: Köşeşdirijimiz, islän wagtyňyz rahatlaýjy goşmaçasyna öwrülip bilýän dört burçda goşmaça aýlawlar bilen oýlanyşykly düzülendir.

  Get 3Pcs rahatlandyryjy toplumy Get: Şa aýal ölçegli rahatlandyryjy toplumda korol düşegi üçin bir rahatlaýjy (90 ″ x 90 ″), iki sany ýassyk ýassygy (20 ″ x 36 ″) bar.

 • 3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär

  3 bölek (1 zolakly üçburçluk nagyş düşegi we 2 ýassyk ýassygy), Bohemiň tersine öwrüliýän düşekli mikrofiber örtügi möwsümiň hemmesini düzýär

  【Ultra ýumşak we ýeňil】: gara düşek toplumy 100% ýokary hilli mikrofiberden ýasaldy.Material köp ýyllyk gurluşykda tikilip, ýylyň dowamynda ýeňil, çydamly düşekleri döredýär.