Önüm merkezi

Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

Gysga düşündiriş:

El bilen ýasalan çümmük ýasalan dizaýn: Her haýyş el bilen ýerine tikildi.Ajaýyp stil we wagtlaýyn owadan görnüş, deň derejede aralykdaky X şekilli ýyldyzy görkezýär.Uly göwherleriň gaýtalanýan nagşy, mikrofiber ýorgan örtük we ýassyk ýassygy gyzykly wizual özüne çekiji we ýakymly ölçeg berýär.Lýuks mikrofiber düşekleri rahatlandyryjyňyzy has amatly daşky görnüş bilen üpjün edýär we uky ýeriňiz üçin täze dizaýn wariantlaryny hödürleýär.


Suratlar:

  • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary
  • Garamtyl çal reňkli ýumşak örtük örtügi, 3 bölek 1 teselli beriji gapak, 2 sany ýassyk ýassygy ýorgan düşegi, ýumşak mikrofiber pintuck çal reňkli ýorgan örtügi, fermuar ýapylmagy, burç galstuklary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň