Habarlar

Harytlary eltip beriň

Haimen Ruiniu Tekstil Co., Ltd.-iň taýýar önüm ussahanasynyň daşynda forklift yzly-yzyna ylgaýardy we gaplanan harytlar ýük awtoulagyna ýüklenýärdi.
Kompaniýanyň daşary söwda bölüminiň işgärleri, faktura bilen ýük awtoulagynyň ýanynda durup, iberiş maglumatlaryny barladylar.Jemi bahasy 60,000 ABŞ dollaryndan gowrak bolan harytlaryň bir topary Kanada iberilmekçi.“Soňky birnäçe günüň içinde her gün ýükler iberilýär.Düýn, Russiýa, düýn bir gün öň ABŞ ... ”Işgärler epidemiýanyň täsiri sebäpli logistika haýal bolsa-da, kompaniýanyň sargytlarynyň üznüksizdigini we önümçilik ussahanasynyň her gün doly güýjünde işleýändigini aýtdy.

Her gün haryt iberýäris.Eltip beriş mukdary satuw mukdaryna, satuw mukdary bolsa gowy effekt bilen deňdir, düşeklerimiz içerki we daşary ýurt bazaryna lomaý satylýar we olar tarapyndan gowy görülýär.Size üns beriň, ukyňyza üns beriň!

 

WechatIMG60 WechatIMG61 WechatIMG62


Iş wagty: 10-njy mart -2022