Önüm merkezi

Gara mermer rahatlaýjy, 3 bölek (1 mermer rahatlaýjy we 2 ýassyk ýassygy) Ak gara abstrakt üçburçluk düşek toplumy, ýetginjekler üçin geometrik tekiz rahatlaýjy toplum

Gysga düşündiriş:

【Üýtgeşik mermer dizaýny black Gara ak geometrik mermer rahatlaýjymyz, döwrebap we owadan özboluşly gurluşa eýe.Köşeşdirijini düşegiňize salmak, öz ajaýyp tagamyňyzy döredýän we durmuşyň bagtyny artdyrýan otagyňyza moda we estetiki atmosfera goşar.gara geometrik mermer rahatlaýjy diňe bir ajaýyp düşek toplumy bolman, eýsem ýatylýan otag, myhman otagy, dynç alyş otagy we ş.m. üçin ajaýyp bezegdir.


Suratlar:

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň